Taunt: Cold Breakfast DOTA 2

Taunt: Cold Breakfast

  • کد محصول: محصول #833
  • موجودی: 3 عدد موجود است
قیمت 900 تومان
'Taunt: Cold Breakfast ' قابل استفاده توسط هیرو Taunt, Phoenix و The International 2018
شامل [آیتم های دیجیتالی استیم]:
Taunt: Cold Breakfast