Mark of the Mistral Fiend DOTA 2

این محصول در حال حاضر موجود نمیباشد، لطفاً جهت تامین موجودی با استفاده از اطلاعات تماس ذکر شده در انتهای صفحه، با ما تماس بگیرید.
ربات معامله در حال حاضر خاموش میباشد، لطفاً مجددا، بعدا جهت خرید به سایت مراجعه فرمایید.

Mark of the Mistral Fiend

  • کد محصول: محصول #8
  • موجودی: عدم موجودی
قیمت 3,500 تومان
'Mark of the Mistral Fiend' قابل استفاده توسط هیرو Abaddon
شامل [آیتم های دیجیتالی استیم]:
Cape of the Mistral Fiend
Helm of the Mistral Fiend
Mistral
Call of the Mistral Fiend
Pauldrons of the Mistral Fiend
Mark of the Mistral Fiend Loading Screen