Mark of the Mistral Fiend DOTA 2

ربات معامله در حال حاضر خاموش میباشد، لطفاً مجددا، بعدا جهت خرید به سایت مراجعه فرمایید.

Mark of the Mistral Fiend

  • کد محصول: محصول #8
  • موجودی: 1 عدد موجود است
قیمت 3,300 تومان
'Mark of the Mistral Fiend' قابل استفاده توسط هیرو Abaddon
شامل [آیتم های دیجیتالی استیم]:
Cape of the Mistral Fiend
Helm of the Mistral Fiend
Mistral
Call of the Mistral Fiend
Pauldrons of the Mistral Fiend
Mark of the Mistral Fiend Loading Screen