Creed of the Outlaw Huntsman DOTA 2

این محصول در حال حاضر موجود نمیباشد، لطفاً جهت تامین موجودی با استفاده از اطلاعات تماس ذکر شده در انتهای صفحه، با ما تماس بگیرید.

Creed of the Outlaw Huntsman

  • کد محصول: محصول #781
  • موجودی: عدم موجودی
قیمت 5,000 تومان 4,000 تومان
'Creed of the Outlaw Huntsman' قابل استفاده توسط هیرو Bounty Hunter
شامل [آیتم های دیجیتالی استیم]:
Holdout of the Outlaw Huntsman
Tools of the Outlaw Huntsman
Last Resort of the Outlaw Huntsman
Creed of the Outlaw Huntsman Loading Screen
Blade of the Outlaw Huntsman
Leathers of the Outlaw Huntsman
Hat of the Outlaw Huntsman