Ritual of the Dreadborn Regent DOTA 2

Ritual of the Dreadborn Regent

  • کد محصول: محصول #304
  • موجودی: 2 عدد موجود است
قیمت 6,500 تومان
'Ritual of the Dreadborn Regent' قابل استفاده توسط هیرو Wraith King
شامل [آیتم های دیجیتالی استیم]:
Blade of the Dreadborn Regent
Loading Screen of the Dreadborn Regent
Armor of the Dreadborn Regent
Cape of the Dreadborn Regent
Pauldron of the Dreadborn Regent
Gauntlet of the Dreadborn Regent
Kabuto of the Dreadborn Regent