Ritual of the Dreadborn Regent DOTA 2

این محصول در حال حاضر موجود نمیباشد، لطفاً جهت تامین موجودی با استفاده از اطلاعات تماس ذکر شده در انتهای صفحه، با ما تماس بگیرید.

Ritual of the Dreadborn Regent

  • کد محصول: محصول #304
  • موجودی: عدم موجودی
قیمت 7,000 تومان 6,500 تومان
'Ritual of the Dreadborn Regent' قابل استفاده توسط هیرو Wraith King
شامل [آیتم های دیجیتالی استیم]:
Blade of the Dreadborn Regent
Loading Screen of the Dreadborn Regent
Armor of the Dreadborn Regent
Cape of the Dreadborn Regent
Pauldron of the Dreadborn Regent
Gauntlet of the Dreadborn Regent
Kabuto of the Dreadborn Regent