Affront of the Overseer DOTA 2

این محصول در حال حاضر موجود نمیباشد، لطفاً جهت تامین موجودی با استفاده از اطلاعات تماس ذکر شده در انتهای صفحه، با ما تماس بگیرید.
ربات معامله در حال حاضر خاموش میباشد، لطفاً مجددا، بعدا جهت خرید به سایت مراجعه فرمایید.

Affront of the Overseer

  • کد محصول: محصول #296
  • موجودی: عدم موجودی
قیمت 3,500 تومان
'Affront of the Overseer' قابل استفاده توسط هیرو Razor
شامل [آیتم های دیجیتالی استیم]:
Bracers of the Overseer
Affront of the Overseer Loading screen
Helm of the Overseer
Belt of the Overseer
Cuirass of the Overseer
Whip of the Overseer