The Convicts' Trophies DOTA 2

ربات معامله در حال حاضر خاموش میباشد، لطفاً مجددا، بعدا جهت خرید به سایت مراجعه فرمایید.

The Convicts' Trophies

  • کد محصول: محصول #25
  • موجودی: 1 عدد موجود است
قیمت 2,800 تومان 3,000 تومان
'The Convicts' Trophies' قابل استفاده توسط هیرو Alchemist
شامل [آیتم های دیجیتالی استیم]:
Kopesh of the Convicts
Convicts' Trophies Loading Screen
Helmet of the Convicts
Gauntlets of the Convicts
Spiked Shoulder of the Convicts
Mohawk of the Convicts
Flask of the Convicts
Suit of the Convicts